Trendy pro rok 2013

Keep it simple stupid. V jednoduchosti je síla.

Some users have started to complain that they feel overwhelmed by the omnipresent digital world. ‘Slow Living’ and ‘Slow Food’ were just two examples of the backlash against our high-velocity digital lifestyle. Now we are also seeing that single-purpose apps and services are gaining ground, feeding a desire for simplification.

Budeme se soustředit na to, co může být odstraněno.

Budeme nekompromisně ořezávat a prioritizovat a vyhazovat.

Jak řekl Albert Einstein: „Všechno by mělo být co nejjednodušší, ale ne jednodušší.“

via slideshare.net